Domů

Naše základna, akce a projekty střediska

Základna Senečák

Odkaz na web

Senečák je plzeňská skautská klubovna ležící u stejnojmenného rybníka. V dopoledních hodinách zde funguje Lesní školka Medvíďata, odpoledne se zde konají schůzky několika skautských oddílů ze střediska Stopa (Vločka a Jižní Kříž) a Limba (Šipka).

O víkendech je základna využívána jako zázemí oddílových a střediskových výprav, vzdělávacích nebo zážitkových kurzů či seminářů.

O letních prázdninách probíhají na Senečáku příměstské tábory, během roku nás zde můžete také navštívit během jedné z akcí pro veřejnost - Večer ve strašidelném lese, Odpoledne jako HROCH, Jarní procházka, Mámy mají volno aneb s tátou za dobrodružstvím...

Školka Medvíďata

Odkaz na web

Medvíďata jsou inspirovaná lesní mateřskou školou. Medvíďata nabízí celotýdenní provoz od 7 h do 16,15h. Navštěvovat nás mohou děti ve věku 2 – 6 let. Rodiče mají také možnost navštívit školku s dětmi. O skupinu max. 15 dětí se starají dva pedagogové – průvodci, kteří mají roli pozorovatelů, poradců, kamarádů… Berou dítě jako rovnocenného partnera, respektují ho a rozvíjí jeho individualitu.

Naším záměrem je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální. Cílem Medvíďat je dítě jako samostatná osobnost zvládající nároky života. Chceme děti vychovávat skrze přírodu – pobytem v ní, jejím poznáváním, zkoumáním, atd. Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti je díky ní mnohem intenzivnější.

Každé roční období pořádají Medvíďata slavnost určenou dětem a jejich rodičům. Zpravidla jedna je vždy určena i široké veřejnosti s malými dětmi.

Příměstské tábory

Odkaz na web

O letních prázdninách je již od roku 2006 na naší klubovně u Seneckého rybníka připraveno několik běhů příměstských táborů. Děti se mohou těšit na celotáborovou hru, výlety, rukodělky, sportovní den… Každý běh má připravený jiný program a originální legendu.

Čekatelský kurz Tokaheya

Odkaz na web

Je určen mladým lidem od patnácti let a jeho cílem je připravit je na výchovnou práci s dětmi. Hlavní cílovou skupinou mladí lidé, kteří pomáhají s vedením oddílu, chtějí se v této činnosti zlepšit a dále v ní pokračovat. Součástí kurzu jsou základy skautské výchovné metody, základy psychologie a pedagogiky, bezpečnosti a zdravovědy. Čekatelský kurz je rozložen do dvou víkendů s množstvím úkolů, on-line testováním a ústní čekatelskou zkouškou.

Rádcovský kurz PRAK

Odkaz na web

Skauti a skautky ve věku 12-14 let se na kurzu učí, jak pracovat s kolektivem mladších dětí i vrstevníků, jak pro jejich potřeby připravit vhodný program a jak program uvést v život při pravidelné činnosti skautského oddílu. Kurz trvá dva víkendy.

Závod Stopou bratra Šiwy

Odkaz na web

Počátkem října pořádá pravidelně naše středisko tradiční závod otevřený všem skautským oddílům. Toto klání se koná na počest legendárního vůdce a zakladatele střediska STOPA Jana Krause – Šiwy.

Na trať vybíhají čtyřčlenné hlídky v šesti soutěžních kategoriích. Hlídky světlušek a vlčat mají za úkol zdolat bezmála 4km dlouhou trať „prošpikovanou“ záludnými úkoly (střelba z kuličkové pušky na cíl, překážková dráha, koulení na kuželky …). Pro kategorie mladších a starších skautů a skautek závod probíhá jako orientační běh, během kterého mohou objevit až 30 stanovišť. Nejlepší hlídka v každé kategorii si odnese putovní i věcnou cenu. Ostatní hlídky získávají větší či menší odměny podle svého umístění.

Filmový klub

Odkaz na web

Filmový klub je skupina filmových fandů, kteří pravidelně každý měsíc pořádají promítání filmů na klubovně Senečák pro všechny skauty a skautky z Plzně. Dobré zázemí a pestrý výběr filmů od známých klasik, přes tématické večery či maratony trilogií až po filmy, které byste si doma jen tak nepustili.

Filmy jsou v přestávkách doprovázeny zajímavými či vtipnými videi, ale také trailery na nové seriály, které stojí za to. Vítáni jsou jak příležitostní filmový fanoušci tak i nadšenci, kteří by si po promítání i o filmu rádi popovídali. Stálé jádro tvoří parta skvělých lidí, kteří rádi přivítají nově příchozí.

Rozpis filmů a události jednotlivých promítání můžete nalézt na https://www.facebook.com/groups/745184432189215

 • Skautské středisko Stopa Plzeň
 • Skautské středisko Stopa Plzeň
 • Skautské středisko Stopa Plzeň
 • Skautské středisko Stopa Plzeň
 • 23. oddíl Severka
 • 23. oddíl Severka
 • 23. oddíl Severka
 • 23. oddíl Severka
 • 23. oddíl Severka
 • 23. oddíl Severka
 • 23. oddíl Severka
 • 23. oddíl Severka
 • 23. oddíl Severka
 • 23. oddíl Severka
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 27. oddíl Jižní kříž
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 28. oddíl Vločka
 • 29. oddíl Hiawatha
 • 29. oddíl Hiawatha
 • 29. oddíl Hiawatha
 • 29. oddíl Hiawatha

Skautské středisko Stopa Plzeň

Skautské Středisko Stopa sdružuje čtyři skautské oddíly: Severka, Jižní Kříž, Vločka a Hiawatha. Oddíly se schází v klubovnách na Skvrňanech (Jižní Kříž), u Seneckého rybníka (Jižní kříž, Vločka), v centru města (Severka, Hiawatha) a na Slovanech (Severka). Další informace o jednotlivých oddílech najdete na jejich stránkách.

V našich oddílech máme holky i kluky každého věku, v únoru 2015 bylo ve středisku registrováno 282 členů – dětí, dospívajících i dospělých.

Kromě oddílů pořádá naše středisko celou řadu akcí - více podrobností najdete na stránce Základna, Akce a projekty

Kontakní údaje

Adresa:
Junák - český skaut, středisko Stopa Plzeň, z. s.
Americká 29
301 00 Plzeň
IČO: 49777963
mail: stopaplzen@skaut.cz

Partneři

logo logo logo logo logo logo

23. oddíl Severka

Jsme plzeňský skautský oddíl, založený již v roce 1990. Jedná se o smíšený oddíl holek a kluků všech věkových kategorií (5 let - dospěláci). Děti jsou rozděleny podle věku a pohlaví do družin.

Družinové schůzky probíhají v klubovně na Plzeňské cestě a v Plachého ulici. Konají se 1x týdně a 2x do měsíce se konají víkendové oddílovky. Oddílové schůzky jsou zpravidla jednodenní, ale 2x - 3x za rok jsou pořádány i  oddílovky vícedenní. Jedná se třeba o Halloweenské slavnosti dýně či Velikonoce.

Vrcholem našeho skautského roku je třítýdenní skautský tábor. Pořádá se v téměř nedotčené přírodě u Přebudova, nedaleko Nepomuku.

27. oddíl Jižní kříž

27. skautský oddíl Jižní kříž, je oddíl s bohatou historií, začínající v roce 1966. V současné době se jedná o smíšený oddíl, plný nadšených mladých lidí, kteří se pravidelně scházejí na schůzkách a to v krásném prostředí u Seneckého rybníka a na Skvrňanech. Schůzky se konají každý týden a to v pondělí (Senecký rybník) a ve středu (Skvrňany). Dále se vydáváme jednou až dvakrát do měsíce na víkendové akce poznávat okolí Plzně i  vzdálenější lokality. Největší akcí, vrcholem skautského roku, na kterou se těší malí i velcí, je tradiční letní tábor. Ten se koná 2 týdny v červenci v malebném údolí Kosího potoka.

28. oddíl Vločka

Skautský oddíl Vločka byl založen roku 1999 a v letošním roce oslaví již 16. narozeniny. Jsme koedukovaný oddíl, který má čtyři šestky světlušek, tři šestky vlčat, dvě družiny skautů a jednu družinu skautek, dohromady je nás okolo 100 vloček.

Klubovny máme na kraji lesa u Seneckého rybníka v Plzni-Bolevci a každá šestka i družina se na nich schází pravidelně jednou týdně.

Vlčata a světlušky mají každých 14 dní oddílovku a jednodenní výpravu, kdy navštěvujeme zajímavá místa v Plzeňském kraji, hrajeme hry v přírodě, učíme se něco nového,... Oblíbené jsou i šestkové výpravy, na které každá šestka vyráží se svým Mauglím nebo Velkou světluškou dvakrát za rok.

Výpravy skautů a skautek se konají jedenkrát do měsíce a nesou se v trochu dobrodružnějším duchu, oblíbené je třeba téma survival.

Tradiční akcí je třítýdenní stanový tábor, na který se o prázdninách vydáváme do malebného údolí Kalného potoka nedaleko Hrádku u Sušice.

Pořádáme i akce pro veřejnost - v červnu dětský den, o prázdninách několik běhů příměstských táborů a na začátku školního roku již tradiční Odpoledne jako hroch, vše v okolí našich kluboven.

29. oddíl Hiawatha

Jsme skautský oddíl Hiawatha, který funguje od roku 1990, chodí k nám holky a kluci od 4 let. Schůzky máme každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 v naší klubovně v centru Plzně ve Smetanových sadech. Pravidelně se vydáváme na jedno i vícedenní výpravy do přírody, za dobrodružstvím a spoustou zábavy.